Certificats admesos per autenticar el procés de signatura amb doc&fly

En el pas d'autenticació d'un firmant en el procés de signatura de un fly es pot demanar que el signant acrediti la seva identitat mitjançant un certificat digital.

L'autenticació es realitza amb un certificat digital emès per una autoritat certificadora de confiança.

Una autoritat certificadora de confiança es una entitat, associació o empresa que emet certificats digitals validant la identitat de qui el sol·licita. D'aquesta manera poden emetre un certificat amb totes les garanties de identitat necessàries per a que el certificat sigui vàlid i útil

En el procés d'autenticació de un signant amb doc&fly pot ser que es sol·liciti (si així ho requereix el emissor) algun d'aquests certificats per part de qui emet la petició de firma. Aquesta autenticació es una de les més segures fet que el certificat només el pot tenir el mateix propietari.

Es pot consultar la llista de les proveïdors de certificats electrònics a la plana del ministeri

A docandfly podem de moment validar amb algunes de les autoritats certificadores si el certificat proporcionat es vàlid o no. En el moment en que es fa servir, per part del signant, un certificat electrònic ens posem en contacte amb l'autoritat certificadora per validar el certificat i assegurar que es vàlid i que no ha estat revocat (es a dir, que el propietari no ha informat de que el certificat s'ha perdut o ha estat robat o que l'autoritat certificadora l'ha anulat per algun motiu de seguretat).

Quins certificats d'accepten a doc&fly?

- FNMT (ceres): tant de persona física com de representant. Més informació a la web oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

- IdCat: certificat de persona física. Més informació a la web oficial del idCat