condicions generals

Aquestes condicions de generals fan referència a la regulació d'ús i registre per part de l'usuari web, o client, dels serveis que ofereix doc&fly així com les condicions de privacitat i tractament de dades.

objectiu i generalitats

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions, l'usuari confirma la lectura i comprensió del tractament de les seves dades personals i les condicions generals d'us de la plataforma.
Per al correcte enteniment d'aquest document, s'especifiquen les següents definicions i generalitats:

· doc&fly: Les marques de docandfly, d&f, doc&fly, docandfly.com fan referència al mateix prestador de serveis, proporcionat per Perbal Holding 2000 s.l. CIF B62474762, amb la direcció Ramon Farguell, 60, Polígon industrial Bufalvent, 08243 Manresa (Barcelona), i amb el correu electrònic info@docandfly.com
· FLY: És l'element que conforma tot el procés de signatura digital (o signatura electrònica). Aquest pot incloure documents i informació relativa a la (les) persona(es) que l'han de signar.
· Document: És la informació que se signa. Es pot tractar d'un text o d'un fitxer carregat per part de l'usuari, sigui quin sigui el seu format i el seu contingut.
· Servei: Es refereix al web, portal, correus electrònics i mitjans electrònics que permeten el funcionament de la plataforma.
· Signatura:

condicions generals

· Tots els continguts del present lloc web, incloent, a títol enunciatiu, però no limitatiu, noms, logos, marques, dissenys, textos, programari, imatges, bases de dades o arquitectura de navegació, així com el codi font de la pàgina, pertanyen a doc&fly.

· En cap cas, l'accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, transformació, alteració, reproducció, distribució, explotació o comunicació pública sobre els continguts i/o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització atorgada de manera específica a aquest efecte per part de doc&fly o del tercer titular dels drets. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

· doc&fly no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al servei ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobi sempre i en tots els casos actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar aquest contingut al més aviat possible. Així mateix, doc&fly no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres portals web a les quals el present portal pugui remetre a través d'enllaços o links.

· doc&fly no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en www.docandfly.com, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els seus documents o fitxers, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. doc&fly no es fa responsable per de el contingut de cap d'ells, ni dels canvis o actualitzacions que puguin experimentar.

· Tant l'accés a aquest servei com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

· doc&fly no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. doc&fly no es fa responsable dels possibles errors de seguretat ni dels possibles danys que aquests puguin causar en els sistemes de l'usuari a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la plataforma, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Aquestes Condicions es regeixen per la llei espanyola. Davant qualsevol disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis presentats en la plataforma, serà aplicable la llei espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació dels serveis, interpretació o aplicació de les presents Condicions, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del mercantil de Barcelona.

responsabilitat de l'usuari

L'usuari es compromet a proporcionar dades vàlides, pròpies o de tercers que participin del procés de signatura.
L'usuari té el consentiment dels destinataris per tal d'informar de les seves dades.

En utilitzar una porció dels serveis que faciliti les signatures electròniques, l'usuari accepta realitzar negocis de manera electrònica, així com utilitzar signatures i registres electrònics. És possible que existeixin lleis en el lloc de residència de l'usuari que regeixin quins tipus de documents i transaccions són adequats per a les signatures electròniques. És responsabilitat de l'usuari assegurar-se que la funcionalitat de signatura electrònica proporcionada pels serveis sigui adequada per a la seva situació.

· doc&fly no té cap obligació de conèixer les normatives legals aplicables a cada tipus de document i la normativa aplicable a cada país. Per tant, doc&fly no es responsabilitza del contingut adjuntat pels clients (fitxers, textos o documents) ni de la validesa legal dels mateixos.

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació d'aquests si fos necessari. doc&fly posa a la disposició del usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació d'aquests. L'usuari manifesta que quan no introdueix les seves dades personals, sinó els d'un tercer, està autoritzat per aquest per a la seva introducció. Quan l'usuari faciliti de forma intencionada informació inexacta o falsa, o bé quan de forma intencionada no corregeix ni actualitza la informació facilitada enel seu moment a doc&fly, o no respon en un termini de 2 dies naturals a les preguntes de doc&fly pel que fa a la veracitat de les dades de contacte associades al seu registre, incorrerà en causa de resolució del compte i serà motiu de cancel·lació del compte i de totes les dades relacionades per part de doc&fly

limitacions i usos no permesos

No està permès:
· carregar o transmetre qualsevol contingut que constitueixi o fomenti un delicte penal, violar els drets de qualsevol de les parts, o que d'una altra manera crearia responsabilitat o violaria qualsevol llei local, provincial, estatal, nacional, o internacional;
· publicar, compartir o emmagatzemar materials que constitueixin material d'explotació sexual infantil (inclòs material que pot no ser material il·legal d'abús sexual infantil, però que, no obstant això, explota sexualment o promou l'explotació sexual de menors), pornografia il·legal o que sigui d'una altra manera indecent;
publicar, compartir o emmagatzemar contingut que inclogui o promogui actes de violència extrema o terrorisme, inclosa la propaganda destinada a causar terror;
advocar per la intolerància, l'odi o la incitació a la violència en contra de persones o grups de persones en funció de la seva raça, religió, origen ètnic, nacionalitat, sexe, identitat de gènere, orientació sexual, diversitat funcional, capacitats diferents o qualsevol altra característica associada a la discriminació o la marginació sistèmiques;
infringir la llei de qualsevol forma, fins i tot emmagatzemar, publicar o compartir material fraudulent, difamatori o enganyós, o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers;
vulnerar la privacitat o infringir els drets d'altri, la qual cosa inclou publicar, compartir o emmagatzemar informació confidencial o d'identificació d'altres persones sense la seva autorització amb la finalitat d'assetjar, exposar, danyar o explotar a aquests individus;
participar en qualsevol tipus de pagament fraudulent, inclosos l'ús no autoritzat de targetes de crèdit o altres mètodes de pagament, els contracarregs il·legítims o qualsevol altre mètode d'obtenció dels Serveis sense el pagament requerit.

incompliment per part de l'usuari

Si es detecta un ús abusiu, malintencionat o l'incompliment d'algun dels usos no permesos anteriorment descrits, doc&fly es reserva el dret de bloquejar i/o eliminar el compte amb tots els Fly(s) i/o document(s) carregats.

responsabilitat de doc&fly

· doc&fly no es fa responsable del contingut adjuntat, escrit o introduït per part dels usuaris. Aquest contingut no serà inspeccionat per doc&fly excepte per obligació judicial.
· doc&fly no accedirà mai a la informació, documents o textos adjuntats pels seus clients, excepte en cas de respondre a una necessitat derivada de problemes tècnics o propis del servei, a petició explícita del client o bé per exigència legal.
· doc&fly utilitza sistemes criptogràfics en les comunicacions (SSL) i transaccions amb tots els participants. Tota la informació està emmagatzemada en servidors segurs que compleixen totes les mesures de seguretat (ISO 27001).
· doc&fly revisa regularment tots els documents i procediments que cobreixen les mesures de seguretat tècniques i administratives relatives a l'ús, accés, alteració i eliminació de la informació.
· doc&fly pot aplicar mesures extraordinàries de seguretat com xifratge físic o software o ambdós alhora amb claus o tècniques diferents per tal de protegir la informació i la privacitat de l'usuari.

confidencialidad, política i privadesa de dades

La confidencialitat i la privadesa de les dades de l'usuari son capdalts per a doc&fly, per tant garantim la privacitat en tot moment alhora que complim amb els requisits legals i garantim la fiabilitat de la plataforma.

responsable del tractament

Perbal Holding 2000 s.l. CIF B62474762, amb la direcció Ramon Farguell, 60, Polígon industrial Bufalvent, 08243 Manresa (Barcelona), i amb el correu electrònic info@docandfly.com

finalitats i usos del tractament

Visita web comercial:

Pel mer ús de la web comercial no s'obté cap dada identificativa de l'usauri, així com NO es fa cap anàlisi amb tercers per tal de garantir la privacitat (Google analytics, gfonts, CDN, amazon ...). Les dades d'accés queden limitades a la anonimització de la IP (eliminant una part de la mateixa convertint-la en una marca no identificativa) per tal de mantenir un control tècnic del mateix servidor i protecció (seguretat) del mateix. Aquestes dades son automàticament eliminades passat un periode no superior a un més.

Aquest es un dels motius pels quals no s'ha d'acceptar la política de cookies al accés al web, i no perquè ens haguem oblidat o no complim la normativa, sinó perquè no es necessari.

No trafiquem amb dades, no analitzem les visites i no permetem que ningú altre ho pugui fer, tots els recursos, fonts, cookies, estils, imatges i tot el que faci falta està proporcionat directament per nosaltres i per tant no es consulta cap recurs extern que pugui fer seguiment de les visites.

Formulari de contacte

Finalitat: Facilitar un mitjà per posar-se en contacte amb doc&fly i resoldre els dubtes tècnics, administratius co comercials.

Legitimació: El consentiment de l'usuari a prorcionar voluntàriament la petició.

Destinataris: No hi ha cap cessió de dades

Conservació: El temps necessari per resoldre la consulta.

Enviament de correus electrònics

Finalitat: Facilitar un mitjà per posar-se en contacte amb doc&fly i resoldre els dubtes tècnics, administratius co comercials.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Destinataris: No estan previstes cessions de dades a tercers.

Conservació: El temps necessari per resoldre la consulta.

Formulari de registre i contractació del servei

Per poder assegurar el funcionament de la plataforma i implementar el màxim de validacions d'autenticitat en les transaccions de signatura digital (fly) doc&fly capta certa informació de l'usuari (proporcionada voluntàriament) que amb l'acceptació d'aquest contracte hi està d'acord. Algunes de les validacions i captació d'informació són: IP navegació, informació personal de l'usuari i destinataris (nom, dni, empresa, tel·lèfon, navegador utilitzat, firma manuscrita digitalitzada, dades del certificat digital (dades de la clau pública).

Finalitat: Donar d'alta el client, gestionar els serveis, comandes, factures i procés de enviament i signatura digital

Legitimació: El consentiment de l'usuari en registrar-se a través del nostre formulari de registre.

Destinataris: No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal. En el cas del procés de firma el destinatari/s (signant/s) rebrà/an la informació necessària per assegurar la validesa del procés de signatura.

Conservació: Fins que l'usuari registrat sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

Procés de signatura

Per poder assegurar el funcionament de la plataforma i implementar el màxim de validacions d'autenticitat en les transaccions de signatura digital (fly) doc&fly capta certa informació de l'usuari que amb l'acceptació d'aquest contracte hi està d'acord. Algunes de les validacions i captació d'informació són: IP navegació, informació personal de l'usuari (nom, dni, empresa, tel·lèfon, navegador utilitzat, firma manuscrita digitalitzada (traç, imatge, moment i velocitat de firma), dades del certificat digital (dades de la clau pública i resposta de l'autoritat certificadora validant que el certificat es vàlid i no revocat), marca generada canvas (fingerprintjs), data i hora dels processos i accions d'usuari,

Finalitat: Gestionar el procés de signatura digital de un o diversos documents.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en accedir a la plataforma i acceptar les condicions

Destinataris: El emissor de la petició de signatura.

Conservació: Fins que l'usuari registrat (emissor) sol·liciti la seva baixa o es compleixi un termini acceptable de conservació de la informació relativa al procés de signatura.

destinataris

Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, tret que es requereixi per a gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal.

Única i concretament es gestionen una petita part de la informació (la mínima i necessària) en els casos:

drets

Tota la informació aquí proporcionada queda subjecte a la normativa sobre protecció de dades, i per tant es pot sol.licitar la eliminació, modificació, consulta o rectificació de la informació propocionada:

Cookies

En compliment de la Llei 34/202 d'11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), t'informem que aquesta web docandfly.com utilitza cookies.

La LSSICE s'aplica a qualsevol mena d'arxiu o dispositiu que es descarregui en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal·lació. Una cookie és un d'aquests arxius d'ús generalitzat, als que anomenem genèricament com a cookies.

Les cookies (o galetes, en català) són petits fitxers de text enviats a un navegador des d'un servidor web per registrar activitat de l'usuari en una web de manera que pugui recuperar aquesta informació posteriorment durant la navegació per les diferents pàgines que estan connectades al servidor que les va instal·lar.

Les cookies acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuaris, etc.

Quines cookies es fan servir a doc&fly?

Al web de docandfly i diversos subdominis del mateix, es fan servir cookies de tipus Tècniques i de Personalització. En CAP cas es fan servir cookies per anàlisi publicitari.

Cookies Tècniques: Son cookies que es fan servir per mantenir un registre en el cas d'un procés de compra o un procés de signatura, el qual permet identificar l'usuari (ip i navegador) durant el procés de signatura. En CAP cas aquesta cookie te un durada més enllà del mateix procés (en tot cas es descarta al iniciar una nova sessió per fer-ne una de nova), fet que no serveixen per identificar l'usuari fora del procés que s'està duent a terme

Cookies de Personalització: Son cookies (unides, en molts casos dins la tècnica) que permet personalitzar l'idioma de l'usuari i les dades de la sessió en curs. En cap cas tenen una durada mes enllà de la visita i no son reaprofitades. (p.e. al desconnectar la sessió de l'area de clients es esborrada).

Per últim, i no menys important, es remarca que no existeix CAP cookie de tercers, ni cap empresa aliena a doc&fly ni cap interessat. Complementari i coherent amb la nostre política de privacitat, no existeix cap cookie que no sigui pròpia de doc&fly.

- Versió document protecció de dades: 1.06 - Versió document condicions generals: 1.03