preguntes freqüents

què és un fly?

procés complet del procés de signatura

Un fly és un enviament: un sobre que conté remitent, destinatari, documents, signatura icertificat de signatura digital.

Si el fly s'ha enviat a un o diversos destinataris i està pendent de signatura, diem que és una sol·licitud de signatura. Un cop realitzat el procés de signatura, el fly està completat i s'afegeix al seu contingut el certificat de signatura digital.

què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és una signatura realitzada per mitjans electrònics, ja sigui amb caràcters, codis, digitalització de signatura o parts del nostre cos, com ara l'empremta dactilar, i que es realitza sobre un document o missatge electrònic.

La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita i se'n pot auditar tant la seva execució, com el contingut signat. L'eSignatura permet identificar de forma irrefutable la persona signant; vincula la persona signant amb el contingut signat; i garanteix que el contingut signat no ha estat modificat.

què és la signatura digital?

La signatura digital és un bloc de dades obtinguts per mètodes informàtics i matemàtics que permeten identificar el signatari d'un arxiu o document digitalment.

La signatura digital, ja sigui biomètrica (equiparable a la signatura gestual tradicional), o bé per mitjà d'una acceptació simple per mitjans informàtics (per exemple, prémer un botó), requereix necessàriament de ser efectuada per mitjà d'un suport electrònic, ja sigui ordinador, telèfon mòbil, tauleta o un altre suport digital.

La signatura digital efectuada en el marc d'una signatura electrònica queda auditada i vinculada al signant i contingut.

signatura biomètrica y signatura 1click, diferències

La diferència principal és el format de la signatura i la seva execució.

La signatura biomètrica és considerada en l'entorn digital com una signatura electrònica gestual (el tradicional gargot), mentre que una validació 1click és un sistema d'acceptació en el qual no hi ha rúbrica ni identificació grafològica del signant (per exemple, fer clic en OK quan acceptem una política de cookies). Aquesta diferència impossibilita el fet d'equiparar totes dues situacions com a signatures electròniques.

La validació 1click és ideal per a acceptacions o notificacions simples en les quals no es requereix signatura gestual. La identitat del signant es pot identificar mitjançant l'adreça IP del destinatari i el seu correu electrònic, i la seva acceptació es vincula al document enviat mitjançant un ID Hash (FlyHash).

FlyHash, què és y com funciona?

És un identificador alfanumèric, únic i inalterable, per a cada certificat de signatura digital. Vincula la signatura electrònica amb el contingut adjunt, determina com aquest ha estat signat i garanteix que no s'ha modificat cap element un cop completat el procés.

Aquest sistema proporciona seguretat extra al procés de signatura electrònica i a més, permet eFirmar qualsevol mena d'arxiu sense rubricar damunt del contingut.

El FlyHash es genera automàticament per la nostra plataforma de manera aleatòria una vegada el destinatari ha signat el document i aquest és retornat a l'emissor, per la qual cosa no es pot manipular ni tampoc es pot modificar el contingut d'un certificat de signatura una vegada s'ha generat.

com es visualitza la rúbrica en un document signat amb d&f?

L'auditoria del procés de signatura mostra el tipus de signatura utilitzada (si és biomètrica es reflecteix la rúbrica dibuixada pel signant), totes les evidències tècniques probables de les validacions d'identitat, data i hora de la signatura i dades personals dels signants.

puc signar electrònicament qualsevol mena d'arxiu amb d&f?, també formats multimèdia com a àudio o vídeo?

La resposta és rotundament SÍ! (recorda, fins a 100MB per fly)

Gràcies al sistema de vinculació document-signatura amb l'ID FlyHash això és possible i fiable.

Tots els arxius enviats per l'emissor en la sol·licitud de signatura queden adjunts en el certificat de signatura digital una vegada completat el procés, ja sigui imatge, text, vídeo, àudio...

El FlyHash garanteix la signatura d'aquests arxius i que no s'hagin modificat a posteriori.

quin és el pes màxim admès per a un arxiu adjunt?

De moment, 10 MB per arxiu. Recorda que pots enviar fins a 10 arxius entre adjunts, text o plantilles, de manera que el màxim per fly és de 100 MB.

Estem treballant per a augmentar la capacitat d'enviament per fly. Tindràs novetats aviat ;)

validacions d'identitat combinables a la signatura

Certificat digital personal o d'empresa reconegut / validació per codi SMS

No són una modalitat de signatura, sinó que es poden afegir com a agents de seguretat a la signatura triada. Queden reflectides en el certificat de signatura digital amb evidències tècniques probables.

Usar les validacions d'identitat no suposen un cost afegit per al client, ja que són funcionalitats avançades incloses en totes les tarifes d&f.

certificats digitals admesos

d&f admet el certificat digital expedit per la FNMT i CATCERT. Estem treballant per a acceptar la validació amb més certificats.per a mes detall pots consultar a la plana de certificats admesos Si consideres que hem de tenir en compte altres certificacions, sigues lliure de comunicar-te amb nosaltres

puc enviar el mateix fly a més d'una persona?

per descomptat! No necessites fer res especial, tan sols afegir més d'un destinatari en una sol.licitud de signatura (també pots ser tu mateix).

Abans d'enviar el fly podràs decidir si vols que els destinataris el signin de forma conjunta (que totes les signatures quedin reflectides en el mateix certificat de signatura digital) o bé per separat (que es generi un certificat de signatura independent per a cada signant).

pot l'emissor actuar també com a signant?

Sí. En el cas que l'emissor i el destinatari hagin d'actuar com a signants del mateix document n'hi ha prou que l'emissor s'afegeixi a si mateix com a destinatari en un sol clic. Posteriorment, haurà de procedir al procés de signatura com qualsevol altre destinatari.

Si es tracta de textos predefinits o d'un arxiu que ja contingui la rúbrica de l'emissor dibuixada, n'hi ha prou amb adjuntar l'arxiu des del seu equip sense necessitat d'afegir-se com a signant.

com gestionem les incidències i quin tipus de suport oferim?

En el cas de les incidències, tota la comunicació s'estableix per correu electrònic.

En el cas de dubtes referent a la usabilitat de la plataforma, el panell d'administració compta amb un apartat d'ajuda en el qual se solucionen els dubtes més freqüents amb les quals et puguis trobar. En el cas que no obtinguis la resposta desitjada, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic.

tinc dret a devolucions?

Tal com estableix la llei vigent, el client disposa de catorze dies naturals per a sol·licitar la cancel·lació d'un servei i la consegüent devolució dels diners. Passat aquest període no es podrà exigir devolució de la quantitat abonada.

és possible canviar de pla contractat quan vulgui?

Si has contractat un pla Pro o un pla Pro XL pots canviar d'opinió quan vulguis. En el cas disposar d'un pla personalitzat Custom hem de parlar-ho abans.

Has de fer el canvi de pla des del teu panell d'administració > serveis contractats.

Si el teu producte contractat és mensual, el canvi es farà efectiu quan finalitzi la seva vigència. Si disposes d'un pla anual, parlem-ne i busquem la millor solució.

Si has contractat un Pack pots canviar a un pla Pro o Pro XL i els flys no usats queden de reserva per al futur.

puc contractar més d'un producte alhora?

Solament si has comprat un pack de flys i, a més, vols contractar un pla Pro, Pro XL o Custom.

Si tens algun d'aquests plans contractats, pots comprar un pack de flys.