DNI no coincideix amb el certificat sol·licitat

Durant el procés de signatura hi ha algun error de autenticació amb certificat digital i mostra el missatge de dni / nif del titular o empresa no coincideix amb el sol·licitat

Llegir Més

En navegador recorda quin certificat he fet servir

Al intentar accedir al procés de autenticació amb certificat digital no hem pregunta quin es vol fer servir.

Llegir Més

Que és el certificat digital?

Intentem resumir alguns conceptes sobre els certificats.

Llegir Més

Signatura electrònica en una empresa. Qui es el representant?

Com ho fa una empresa per a signar electrònicament un document? Qui ho ha de fer i què significa?

Llegir Més