Durant el procés de signatura hi ha algun error de autenticació amb certificat digital i mostra el missatge de dni / nif del titular o empresa no coincideix amb el sol·licitat

Aquest error apareix perquè en la sol·licitud de firma es demana una autenticació amb certificat dirigit a un DNI o a un representat de una societat mercantil i el certificat seleccionat no coincideix el DNI o el NIF.

Per tant el primer es assegurar-se que es presenta un certificat digital que correspongui al DNI (certificat de persona física) o el NIF (certificat de representant) de la sol·licitud de firma de Fly.

Però si intento començar el procés de nou hem surt sempre el mateix error sense demanar-me de nou el certificat volem fer servir.

Això pot ser per 2 motius: Perquè el navegador recorda temporalment la elecció anterior o perquè la recorda permanentment (Firefox) pel que cada vegada en el futur que intenti accedir a la pàgina de doc&fly per validar el certificat farà servir sempre el mateix certificat sense preguntar al usuari. En aquest cas consulta com treure-ho alt

En el cas que no sigui degut a que el navegador recorda la elecció, el més habitual es que el navegador manté en la sessió la informació. La manera mes senzilla es tancar el navegador i començar de nou el procés.

Si has provat tot l'anterior i estas segur que el certificat (dni / representant) correspon al sol·licitat i es un certificat admés per doc&fly , posa't en contacte amb nosaltres